متن پرسش

اينجانب مادرى دارم كه مدت نُه سال است از سكته مغزى رنج مى‌برد و افتاده شده و هم اكنون نيز قادر به انجام هيچ كارى نيست به گونه‌اى كه فرزندان پسر وى را به اصطلاح تر و خشك مى‌كنند اكنون با توجه به اينكه ديگر نگهدارى ايشان در منزل به صلاح خود مريض نيست اگر ايشان را به خانه سالمندان كه جاى بهترى از لحاظ امكانات پزشكى و رفاهى است منتقل كنيم آيا از لحاظ شرعى و برّ به والدين اشكالى دارد يا خير؟

پاسخ پرسش

اگر عرفاً نسبت به مريض بهتر و آبرومندتر است، اشكال ندارد ولى مسئوليت شرعى از دوش فرزندان برداشته نمى‌شود و بايد هميشه مراقب احوالات او باشند.